Изложбена зала, автосервиз, и административна част с. Хрищени, общ. Стара Загора

"Изложбена зала, автосервиз, и административна част" ,м.„Под Голеш" в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора

РЗП: 2392 м²

Извършени дейности:

Инвеститорски контрол при извършване на текущ ремонт и технически анализ на извършените СМР. Оценка на качеството на извършените работи, качеството и степента на отстраняване на дефекти, качеството на използваните материали, спазването на строителния график. Изготвяне на окончателно становище-доклад, вкюващ препоръки, КСС и съотношение на отстранените недостатъци и установените дефекти.

1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Хипо Алпе – Адриа - Лизинг" ООД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

в процес на изпълнение

Предоставени услуги

Реална пазарна оценка на придобити имоти, Ивеститорски контрол по време на строителството