Техническа поддръжка на съществуващи сгради, съоръжения и индустриални предприятия

От опита и контактите на мениджърите на Мега Билд, и наблюденията им върху живота и експлоатацията на съществуващите сгради, и по-конкретно промишлени предприятия и съоръжения, последва и предлагането на услуги под общото название „Техническа поддръжка на съществуващи сгради, съоръжения и предприятия"

За да помогнем за правилното управление на жизнения цикъл на сградата и оптимизиране на разходите по експлоатацията й, за да може сградата да функционира при една добра техническата поддръжка и профилактика, които да гарантират комфорта на обитателите, ние ви предлагаме:

  • Направа на първичен одит на докуметите на сградата
  • Поддръжка на строително-ремонтен документален архив и отчетност
  • Персонален мениджър
  • Организация и контрол на ремонтни и строителни дейности

Възползвайте се от нашите услуги, за да гарантирате устойчива експлоатация на вашата сграда!