Туристически посетителски център, Община Джебел

Туристически посетителски център, ОбщинаДжебел

Обекта се финансира от Европейски фонд

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Община Джебел

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги