Многоетажни жилищни сгради с магазини и подземни гаражи – секции А, Б, В и Г. м.Манастирски ливади - Запад

Многоетажни жилищни сгради с магазини и подземни гаражи – секции А, Б, В и Г.
м."Манастирски ливади - Запад, УПИ I - 25 кв.59,
р-н „Витоша", гр. София

РЗП: 43276.81 м²

Категория на енергийна ефективност: A

 

t 160 ML cam03t 161 ML cam04t 162 ML cam05t 163 ML cam06t 164 ML cam07

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Литос – Айбилд" ООД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги