Жилищна сграда с подземен гараж, магазин за промишлени стоки, виенски салон и ресторант

„Жилищна сграда с подземен гараж, магазин за промишлени стоки, виенски салон и ресторант" в УПИ I-2736,кв. 273А, м. "Студентски град", гр. София

 

РЗП: 19 524 м2
Клас на енергийна ефективност: А
Срок на строителство: 24 месеца

 

Извършени дейности:

91 IMG 9067-webИнветиторски контрол по време на строителството; Цялостно координиране на строителния процес в това число доставка на материали, представителство на Възложителя пред всички държавни и общински администрации и специализирани държавни контролни органи, експлоатационни предприятиявъв връзка със строителния процес, както и пред трети лица; Участие в преговори зза избор на изпълнители; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;Координация на осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ;

92 IMG 9068-web93 IMG 9072-web94 IMG 9083-web95 IMG 9087-web115 IMG 9097-2 3 1-web116 IMG 9098-2 3 1a-web

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„МПИ-Партнърс" ООД

Стойност

11 632 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Управление на строително инвестиционния проект