Проект СБАЛАГ-Майчин дом ЕАД - пожарообезопасяване на стълбищни клетки

„СБАЛАГ-Майчин дом" ЕАД проект: „Извършване на строително –ремонтни работи за пожарообезопасяване на стълбищни клетки „

Извършени дейности:

Изработка на инвестиционнен проект фаза „Технически": „Инсталация за свръхналягане в стълбищна клетка за евакуация и обособяване на пожарозащитни асансьорни предверия в блок В на сградата на СБАЛАГ „Майчин ДОМ".Авторски надзор по части: Архитектура, Електическа и ОВи К;

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„СБАЛАГ-Майчин дом" ЕАД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Проучване и проектиране, Авторски надзор