Реконструкция и повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда с. Чавдар

„Реконструкция и повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда с. Чавдар„
Възложител: „Електрик" ЕООД

obshtinahavdarobshtinahavdar1

Извършени дейности:

Изработка на инвестиционнен проект, фаза „технически", част Архитектура, ОВиК, Електро,Конструктивна, Енергийна ефективност, ПБ и ПБЗ и подробни количествени сметки към всяка от частите.Обследване за енергийна ефективност;Изготвяне на подробни количествено –стойностни сметки; Изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност".

 

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Електрик" ЕООД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Проучване и проектиране, Енергийна ефективност