Жилищна сграда, в.з. Панорамен път - Беловодски път, гр. София

SANY4888

РЗП: ~ 1 350 м²

Извършени дейности:

Изготвяне на Доклад за съответствие по част "Енергийна ефективност" и Изготвяне на енергиен паспорт /за разрешение за ползване/. Участие в преговори за избор на подизпълнители и доставчици; Инвеститорски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

 SANY4890SANY4899

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„ЛИТЕКС КОМЕРС" АД

Стойност

3 458 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

приключено изпълнение на строителни работи

Предоставени услуги

Инвеститорски контрол по време на строителството, Енергийна ефективност