Диагностично Консултативен Център -1, гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ 73

Диагностично Консултативен Център -1, гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" 73

IMG 1615web3-1dkcburgasweb

Обекта се финансира от Европейски фонд

Извършени дейности:

Извършеното детайлно обследване за енергийна ефективност на сградата е в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, ЗЕЕ от 14.11.2008 г., изм. и доп., ДВ бр. 59 от 05.07.2013 г., както и всички съпътстващи нормативи.

 

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
ДКЦ -I - Бургас ЕООД

Стойност

РЗП 3 330 m2

Период  10.01.2014-30.01.2014

Състояние

Реализиран

Предоставени услуги

Енергийна ефективност