Бизнес парк комплекс Sofia One, Слатина, гр. София

Бизнес парк комплекс "Sofia One", УПИ XI, кв. 95в., м."Хр. Смирненски-Слатина", р-н Слатина, гр. София

 IMG 9947a

РЗП: ~ 37 800 м²

Описание: Инвестиционния проект третира ново изграждане на две девет етажни офис сгради с общ сутерен, проектиран в две подземни нива-паркинги за леки автомобили.Сградите са проектирани на принципа на „open space" като на етажите над партера е предвидено изграждане на офисни помешения, според изискванията на бъдещите наематели. На партерно ниво се предвижда изграждането на шоу-румове, приемни и фоайета.Проектът предвижда изграждане на воднопомпена отоплителна система, захранвана с топлоносител от абаонатна станция към градска топловикационна мрежа. Климатизация на базата на въздухообработващи агрегати.Предвижда се рекуперация за използване на топлинната енергия от изхвърляния от тоалетните и кухненските офиси въздух, за подгряване на пресния въздух.
Общо РП на подземни нива:8975,44м2; Общо РЗП кота 0,00:2440,72м2; Общо РЗП над ниво терен:26408,54 м2

IMG 9942aIMG 9943aIMG 9949a

Извършени дейности:

Изработка на инвестиционен проект фаза "Техническа", част "Енергийна ефективност" и Изготвяне на енергиен паспорт за РС

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
B.S.R. София АД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Енергийна ефективност