Договор № РД-02-29-229/11.09.2012г. и договор № РД-02-29-227/11.09.2012г

Договор № РД-02-29-229/11.09.2012г. и договор № РД-02-29-227/11.09.2012г. за « Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Северозападен район и Северен централен район по договори за БФП, свързани с ново строителство, ремонт, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд.»

  • Северозападен район;
  • Северен централен район.OU-Hristo-BotewMezdra

 Срок на изпълнение: 31.12.2013г.

Субекти на проверките са :

Общински администрации: Община Белоградчик, Бойчиновци, Бяла Слатина, Видин, Враца, Ловеч, Лом, Мездра, Мизия, Монтана, Тетевен, Червен Бряг, Троян, Кнежа,Плевен, Роман, Русе, Габрово, Разград, Силистра, Бяла, Велико Търново, Свищов, Дулово, Горна Оряховица,Главиница, Ценово, Дряново,Чупрене, Долни Дъбник, Левски, Лясковец,Павликени, Пордим, Севлиево,Тутракан.

 

 

Държавни агенции: Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта

Министерства: Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката

1SOU-Otec-Paisii-GabrovoCDG-PavlikeniCNST-grRuseCNST-Vratsa

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Министерство на регионалното развитие

Стойност

РЗП

Период

Състояние

приключил

Предоставени услуги

Консултантска дейност по европроекти