Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 178 общини

DSC01360w

„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини "

  • Община Любимец: две училища с РЗП 2900 м2;
  • Община Доспат: ПГ "Васил Левски" с РЗП 9090 м2;
  • Община Джебел: СОУ "Христо Ботев" с РЗП 8890 м2;
  • Община Чавдар: две училища с РЗП 2750 м2;

DSC02028wuchilishtedjebelwdospatw

Извършени дейности:

Изготвяне на проектно предложение-апликационни форми, бюджет и декларации, за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини.Обследване за енергийна ефективност и сертифициране.Оценка на съответствие на част Енергийна ефективност.

 

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Община Любимец, Община Доспат, Община Джебел, Община Чавдар

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Завършени

Предоставени услуги

Консултантска дейност по европроекти