Многоетажни жилищни сгради с магазини и подземни гаражи – секции А, Б, В и Г, м."Манастирски ливади - Запад, УПИ I - 25 кв.59,р-н „Витоша", гр. София

Многоетажни жилищни сгради с магазини и подземни гаражи – секции А, Б, В и Г, м."Манастирски ливади - Запад, УПИ I - 25 кв.59,р-н „Витоша", гр. София

 100 9046webIMG 0193webIMG 0195web

РЗП: 43 277 м²

Срок на строителство: 34 месеца

 

Извършени дейности:

Извършени дейности:Участие в определяне условията и реда за възлагане на цялостното изпълнение на строежа-изготвяне на проекто –сметна документация и провеждане на конкурс; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Инвеститорски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

 greenpark1webIMG 9890IMG 9895

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
"ЛИТОС - АЙБИЛД" ООД

Стойност

38 512 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Замръзен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството