Завод за автомобили на Great Wall Motor Company Ltd, с. Баховица, Община Ловеч

"Завод за автомобили на Great Wall Motor Company Ltd." в УПИ 02935.187.1 в землището на с. „Баховица", Община Ловеч

В края на 2009 година Литекс Моторс АД подписва договор за стратегическо сътрудничество с най-големия частен китайски автомобилостроител – Грейт Уол Мотор Къмпани Лимитид. На база на този договор в с.Баховица, област Ловеч е разработен и започва проект за изграждане на завод за производство на автомобили с годишен капацитет до 50,000 автомобила. Начало на серийното производството -януари 2012г.
Заводът на Литекс Моторс е първият, който ще произвежда автомобили с китайска марка в Европа и основната му роля ще бъде да подпомогне експанзията на Грейт Уол Мотор на европейските пазари.

РЗП: 429 000 м²
Срок на строителство: 16 месеца

 100 9400web100 9404web

 P1010018

 100 9401web

Извършени дейности:

Инвеститорски контрол по време на строитeлството: Участие в преговори за избор на подизпълнители и доставчици;Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

                                                                                                                                                                       Във връзка с прецизнатP7210098а и качествена реализация на фасадната обшивка на завода за  автомобили, проджект мениджърите от Мега Билд ангажирани пряко с обекта бяха изпратени на обучение в завода на ROCKWOOL в Будапеща.

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
"ЛИТЕКС-МОТОРС" АД

Стойност

80 000 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен първи етап

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството