Инсталация за производство на кабелни изолации, гр. Мездра

DSC03485w„Инсталация за производство на кабелни изолации" в производствена база на „СЕ Борднетце – България" ЕООД в град Мездра, УПИ ХVІ – 1499, кв. 50а по плана на гр. Мездра, Община Мездра, област Враца


DSC03463wDSC03493w

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„СЕ Борднетце – България" ЕООД

Стойност

РЗП 6 800м2

Период

Състояние

Реализиран

Предоставени услуги