ИНВЕСТБАНК – Централен офис, гр. София, бул.България

 

IMG 0506w"ИНВЕСТБАНК – Централен офис", гр. София, бул."България" 83А в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І- 517, кв.61А

 

РЗП: ~ 2 900 м²

Срок на строителство: 18 месеца

 

Извършени дейности: Участие в определяне условиятаиреда за възлагане на цялостното изпълнение на строежа-изготвяне на проекто–сметна документацияпровеждане на конкурс; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Инвеститорски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР, контрол накачеството на влаганите материали;

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
"ФЕСТА ХОЛДИНГ" АД

Стойност

Стойност на проверени СМР:

3 200 000 лв

РЗП

Период

Състояние

В строеж

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството