Търговски комплекс – склад за търговия на едро, гр.София

"Търговски комплекс – склад за търговия на едро с Г.Л.П." –гр.София

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Стинг"АД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството