Склад за търговия на едро с лекарствени продукти, ул. Търговска Nо: 7, гр. Разград

stingrazgrad-w

" Склад за търговия на едро с лекарствени продукти ", ул. Търговска Nо: 7, гр. Разград, УПИ V-340, кв.667

 

Срок на строителство: 8 месеца

Извършени дейности:

Енергийно паспортизиране преди РП ;Инвеститорски контрол по време на строителството:Изготвяне на тръжна документация и организация на тръжна процедура за избор на главен изпълнител;Участие в преговори за избор на подизпълнители и доставици; Представителство на Възложителя пред проектанта, изпълнителите, доставчиците; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали; Изработка на Финансв план за извършване на договорени плащания.

 

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„СТИНГ" АД

Стойност

1 950 000 лв.

РЗП 3100м2

Период

Състояние

Реализиран

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството, Енергийна ефективност