Сграда с обслужващо предназначение, м.Студентски град, гр. София

 

IMG 9103aIMG 9101

РЗП: 620 м2

Срок на строителство: 5 месеца

Извършени дейности:

Инвеститорски контрол по време на строителството; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали; Координация на осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ;

IMG 9106IMG 9115

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Барон" ЕООД

Стойност

Стойност на изпълнените СМР:

1 132 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството