Ваканционно селище VIA PONTIKA, гр. Поморие

Ваканционно селище "VIA PONTIKA", гр. Поморие

viapontika5

Срок на строителство: 25 месеца

Извършени дейности:

Участие в определяне условията и реда за възлагане на цялостното изпълнение на строежа-изготвяне на проекто –сметна документация и провеждане на конкурс; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Инвеститорски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
"ВИА ПОНТИКА - ПОМОРИЕ" ЕООД

Стойност

24 715 000 лв.

РЗП 11 384м2

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството