Никас ООД. Производство на амонити, с Лиляче, община Враца

„Никас" ООД. Производство на амонити", с Лиляче, община Враца

РЗП: 543 м2
Клас на енергийна ефективност: А
Срок на строителство: 10 месеца

Извършени дейности:

Инвеститорски контрол по време на строителството; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Никас" ООД

Стойност

1 600 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството