Складова база и офис, Хаджи Димитър, гр. София

"Складова база и офис " в УПИ VI-118, кв.2, м." Хаджи Димитър", гр. София

РЗП: 7750 м2

Срок на строителство: 18 месеца

Извършени дейности:

Инветиторски контрол по време на строителството-Фаза Груб строеж; Цялостно координиране на строителния процес в това число доставка на материали, представителство на Възложителя пред всички държавни и общински администрации и специализирани държавни контролни органи, експлоатационни предприятиявъв връзка със строителния процес, както и пред трети лица; Участие в преговори зза избор на изпълнители; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;Координация на осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ;

68 bodycar-006

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
"Бодикар" ЕООД

Стойност

6 608 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството-Фаза груб строеж