Хотелски комплекс и магазин за спортни стоки в к.к. Пампорово

Хотелски комплекс и магазин за спортни стоки в к.к. Пампорово, находящ се срещу х-л „Мургавец".

 hotelpamporovobaron

РЗП: 2680 м²

Срок на строителство: 7 месеца

Извършени дейности:

Извършени дейности:Участие в определяне условията и реда за възлагане на цялостното изпълнение на строежа-изготвяне на проекто –сметна документация и провеждане на конкурс; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Инвеститорски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Барон" ЕООД

Стойност

3 318 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството